Chúng tôi làm gì?

Đang cập nhật

Dự án do NHP Team triển khai tổ chức:

  1. Các chương trình Ngày Hạnh Phúc thường niên (đã triển khai)
  2. Lớp học PHP Trực tuyến Miễn phí (đã triển khai)
  3. Sạp báo Ngày Hạnh Phúc (dự án chưa công bố)

1 comment for “Chúng tôi làm gì?

  1. 11/03/2011 at 2:35 AM

    :-) Đẹp và ý nghĩa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *