Chúng tôi là ai – Danh sách tình nguyện viên

 1. Nguyễn Ngọc Long (Mèo Mun)– Founder
 2. Bùi Huỳnh Kinh Luân (Núp Lùm)– Điều phối dự án, Trưởng ban tài chính
 3. Phương Bella– Trưởng ban hậu cần
  • Phone: (+84) 0908120986
  • Mail: phuongbella@gmail.com
 4. Bạn Mèo – Trưởng ban truyền thông
 5. Nguyễn Thị Thuỷ Tiên – Trưởng ban đối ngoại
 6. Khoa Trần – Phụ trách truyền thông nội bộ
 7. Phan Lâm Tuấn – Trưởng ban nội dung
 8. Lê Thắm – Trưởng ban kỹ thuật

(Đang cập nhật)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *